1. ĐỀ CƯƠNG VẬT LÍ 6

ĐỀ CƯƠNG HKI VẬT LÍ 6 (2020-2021)

ĐỀ CƯƠNG HKII VẬT LÍ 6 (2019-2020).doc

Đề cương Vật lí 6 HKII (18-19).doc

2. TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 6

Trắc nghiệm Vật lí 6 (hk2).docx

3. BÀI GIẢNG VẬT LÝ 6

Chương II: Nhiệt học - Sự nở vì nhiệt của các chất

 

 

Bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn

 

 

Bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

 

 

Bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí

 

 

Bài 21: Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

 

 

Bài 22: Nhiệt kế , Thang nhiệt độ

 

 

Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc

 

 

Bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)