LỊCH PHÁT SÓNG (MỚI)

CHƯƠNG TRÌNH "HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH"

(Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 25/4/2020)

Kênh 1 - Đài truyền hình Hà Nội: http://tvonline.vn/kenh-ha-noi-1-hd-online/

Kênh 2 - Đài truyền hình Hà Nội: http://tvonline.vn/kenh-ha-noi-2-hd-online/