I. Đề cương Vật lí 9:

ĐỀ CƯƠNG HKII VẬT LÍ 9 (2019-2020).doc

Đề cương HKII Vật lí 9 (18-19).doc

II. Trắc nghiệm Vật lí 9:

Trắc nghiệm Lí 9 (hk2).docx

III. Trắc nghiệm Vật lí 9:

Môn Vật lí - Lớp 9 - Bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

 

 

Môn Vật lí - Lớp 9 - Bài 42: Thấu kính hội tụ

 

 

Môn Vật lí - Lớp 9 - Bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

 

 

Môn Vật lí - Lớp 9 - Bài 44: Thấu kính phân kì

 

 

Môn Vật lí - Lớp 9 - Bài 45: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì

 

 

Môn Vật lí - Lớp 9 - Bài 48: Mắt