I. ĐỀ CƯƠNG VĂN 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN NGỮ VĂN 9_HK2_NH 2019-2020.doc

ÔN TẬP_HKII (NH 2018-2019).docx

II. PHẦN TẬP LÀM VĂN 9

1. Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

https://youtu.be/6tWyxFNBSZs

2. Cách làm bài văn nghị luận về tư tưởng đạo lí

 

 

3. Nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích

 

 

4. Bài giảng: Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (đoạn trích)
https://youtu.be/c-gdeavFoSg

5. Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

https://youtu.be/xNgveGe_E3A

6. Nghị luận một đoạn thơ, bài thơ

 

 

7. Kĩ năng làm bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ

https://youtu.be/CkIpApGa3lQ

8. Luyện tập viết biên bản

https://youtu.be/OOXiomviRz4

9. Ôn tập về thơ hiện đại

 

 

10. Ôn tập về thơ

 

 

III. PHẦN TIẾNG VIỆT 9

1. Bài giảng: Nghĩa tường minh và hàm ý

 

 

2. Bài giảng: Liên kết câu và liên kết đoạn văn

https://youtu.be/PWCFuaQRA7o

3. Bài học: Tổng kết từ vựng
https://youtu.be/IKBmh-GLJlE

4. Ôn tập các biện pháp tu từ

https://youtu.be/_BV-8tAa1ZI

5. Tổng kết ngữ pháp

https://youtu.be/R3_Hfmx5aIo

IV. PHẦN VĂN BẢN LỚP 9

1. Bài giảng: Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải

 


2. Bài giảng: Viếng Lăng Bác - Viễn Phương

 

3. Bài giảng: Sang Thu - Hữu Thỉnh

 

4. Bài giảng: Nói với con - Y Phương

 

5. Bài giảng: Nói với con - Y Phương

https://youtu.be/NXXIaafEinc

6. Bài giảng: Những ngôi sao xa xôi

https://youtu.be/cNkneVyj9vc

7. Bài giảng: Mây và sóng

 

8. Bài giảng: Những ngôi sao xa xôi

https://youtu.be/cNkneVyj9vc

9. Bài giảng: Bố của Xi Mông

https://youtu.be/i8BcC5y6Ejk

10. Bài giảng: Ro-bin-xon ngoài đảo hoang

https://youtu.be/N8oSD93-snQ

11. Bài giảng: Con chó Bấc

https://youtu.be/oOpXyGgVqA4

12. Bắc Sơn Phần 1

https://youtu.be/VvU87gV76m8

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIR5b_y6RZHJbe7Y8UUEdvevgI9XtjHtN

13. Tổng kết phần văn bản nhật dụng