1. ĐỀ CƯƠNG MÔN SINH HỌC 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI - SINH 9 (2020-2021).doc

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKII - SINH 9 (2019-2020).doc

ÔN TẬP_HKII (NH 2018-2019).doc

2. BÀI GIẢNG MÔN SINH HỌC 9 - HỌC KÌ 2

Bài 41. Môi trường và các nhân tố sinh thái

htps://youtu.be/BoLZS_QgSQA

Bài 42. Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật

https://youtu.be/UWSlm-N5lkE

Bài 43. Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật |

https://youtu.be/8lHUoiaWs6Q

Bài 44. Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

https://youtu.be/Rwq4SUFd-DA

 Bài 47. Quần thể sinh vật

https://youtu.be/HN79mmLkzsM

Bài 48.Quần thể người

https://youtu.be/xxFgtUJw3p8

Bài 49. Quần xã sinh vật

https://youtu.be/7fp_OlJXUHM

Bài 50 Hệ sinh thái

https://youtu.be/Eg8Z4rAa_FM

Bài 53: Tác Động Của Con Người Đối Với Môi Trường

https://youtu.be/-2OIATRG1xk

Bài 54 - Ô nhiễm môi trường

https://youtu.be/5qttaYsdw34

Bài 58. Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

https://youtu.be/B_zSRPziBt4

Bài 59 - Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã

https://youtu.be/HiGrbW-kARg

Bài 60 - Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

https://youtu.be/-TJneWz5DRQ

Bài 61 - Luật bảo vệ môi trường

https://youtu.be/i9ClgSAEsxg