MĨ THUẬT 9- HỌC KÌ 2

Tiết 5: Vẽ tranh - Đề tài Phong cảnh quê hương ( tiết 1 )

Tiết 6: Vẽ tranh - Đề tài Phong cảnh quê hương ( tiết 2 )

https://www.youtube.com/watch?v=NS0WlVfRYps

Tiết 7: Thường thức mĩ thuật - Chạm khắc gỗ đình làng VN

https://www.youtube.com/watch?v=YXOGdJFwNmc

Tiết 8: Vẽ trang trí - Tập phóng tranh, ảnh ( tiết 1 )

Tiết 9: Vẽ trang trí - Tập phóng tranh, ảnh ( tiết 2 )

https://www.youtube.com/watch?v=UZ2YbhKjWps

Tiết 10: Vẽ tranh - Đề tài Lễ hội ( tiết 1 )

Tiết 11: Vẽ tranh - Đề tài Lễ hội ( tiết 2 )

https://www.youtube.com/watch?v=FhcBNtDrJrk

Tiết 12: Vẽ trang trí - Trang trí hội trường

https://www.youtube.com/watch?v=2eoED8-y34Y

Tiết 13: Thường thức  Mĩ thuật - Sơ lược về mĩ thuật các dân tộc ít người

https://www.youtube.com/watch?v=XWZOj6uCY2A

Tiết 14: Vẽ theo mẫu - Tập vẽ dáng người

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=MI+THUAT+9+TAP+VE+DANG+NGUOI

Tiết 15: Vẽ trang trí - Tạo dáng và trang trí thời trang ( tiết 1 )

Tiết 16: Vẽ trang trí - Tạo dáng và trang trí thời trang ( tiết 2 )

https://www.youtube.com/watch?v=LPjPZ4HwUKc

Tiết 17: Thường thức  Mĩ thuật - Sơ lược về một số nền mĩ thuật Châu Á

https://www.youtube.com/watch?v=-zoWl31VC8o

Tiết 18: Vẽ tranh - Đề tài tự chọn