1. ĐỀ CƯƠNG ÔN THI

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKII-MÔN GDCD 9 (2019-2020).docx

2. BÀI GIẢNG MÔN GDCD LỚP 9

Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân (Tiết 2)

 

 

Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm

 

 

Bài 16: Quyền tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội

 

Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

 

Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật