1. ĐỀ CƯƠNG MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI-MÔN ĐỊA LÍ 9 (2020-2021).doc

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKII-MÔN ĐỊA LÍ 9 (2019-2020).doc

ÔN TẬP_HKII (NH 2018-2019).doc

2. BÀI GIẢNG MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9

Môn Địa lí - Lớp 9 - Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ (tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=oIxqoG0txUM

Môn Địa lí - Lớp 9 - Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=q9suBLE5rwY

Môn Địa lí - Lớp 9 - Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiết 3)

https://www.youtube.com/watch?v=qcUrbWCSPh0

Môn Địa lí - Lớp 9 - Bài 34: Thực hành phân tích một số ngàng công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ.

https://www.youtube.com/watch?v=IZD9mhmZk6A

Môn Địa lí - Lớp 9 - 35: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long. (tiết 1).

https://www.youtube.com/watch?v=nLQB_on7fx0

Môn Địa lí - Lớp 9 - Bài 36: Vùng đồng bằng sông Cửu Long (tiết 2).

https://www.youtube.com/watch?v=oSgw0DoZZvw

Môn Địa lí - Lớp 9 - Bài 37: thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sanrowr đồng bằng sông Cửu Long.

https://www.youtube.com/watch?v=WfoSJZlHyYQ

Môn Địa lí - Lớp 9 - Bài 38: Phát triển tổng hợp và bảo vệ tài nguyên môi trường biển - đảo

https://www.youtube.com/watch?v=p8A-OZuLtys

Môn Địa lí - Lớp 9 - Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo ( tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=dlmXuziLyoE