1. ĐỀ CƯƠNG MÔN NGỮ VĂN LỚP 8

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN NGỮ VĂN 8_HK1_NH 2020-2021.docx

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN NGỮ VĂN 8_HK2_NH 2019-2020.docx

ÔN TẬP_HKII (NH 2018-2019).docx

2. BÀI GIẢNG MÔN NGỮ VĂN LỚP 8

PHẦN TIẾNG VIỆT

Ngữ Văn 8 – Câu nghi vấn

Ngữ Văn 8 – Câu cầu khiến

Ngữ Văn 8 - Câu Cảm Thán

Ngữ văn 8 - Câu trần thuật và câu phủ định.

Ngữ Văn 8 - Bài 23: Hành động nói

Ngữ Văn 8: Hội thoại

Ngữ Văn 8: Lựa chọn trật tự từ trong câu

Ngữ Văn 8: Chữa lỗi diễn đạt (Lỗi lô-gic)

Ngữ Văn 8: ÔN TẬP TIẾNG VIỆT

PHẦN TẬP LÀM VĂN LỚP 8

Ngữ Văn 8: Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh

Ngữ Văn 8: Thuyết minh về một phương pháp (cách làm)

Ngữ Văn 8: Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

Ngữ Văn 8: Ôn tập về văn bản thuyết minh

Ngữ Văn 8: Chương trình địa phương phần Tập làm văn

Ngữ Văn 8- Bài 24: Ôn tập về luận điểm

Ngữ Văn 8: Viết đoạn văn trình bày luận điểm

Ngữ Văn 8: Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm

Ngữ Văn 8: hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận

Ngữ Văn 8: Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

Ngữ Văn 8: Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

PHẦN VĂN BẢN NGỮ VĂN LỚP 8

Ngữ Văn 8: Nhớ rừng ( Thế Lữ )

Ngữ Văn 8: Tìm hiểu thơ quê hương – Tế Hanh

Ngữ Văn 8: Khi con tu hú - Tố Hữu

Ngữ Văn 8: Tức cảnh Pác Bó - Hồ Chí Minh

Ngữ Văn 8: trăng (Vọng nguyệt) - Hồ Chí Minh

Ngữ Văn 8: Đi đường - Tẩu lộ - Hồ Chí Minh

Ngữ Văn 8: Chiếu dời đô - Lý Công Uẩn

Ngữ Văn 8: Hịch tướng sĩ -Trần Quốc Tuấn

 

 

Ngữ Văn 8: Nước Đại Việt Ta - Nguyễn Trãi

Ngữ Văn 8: Bàn về phép học - Luận học pháp

Ngữ Văn 8: Thuế máu - Nguyễn Ái Quốc

Ngữ Văn 8: Đi bộ ngao du (Ru-xô) - Tìm hiểu chung

Ngữ Văn 8 - Bài 24 - Đi Bộ Ngao Du

Ngữ Văn 8: Ông Giuốc đanh mặc lễ phục - Tìm hiểu chung

Ngữ Văn 8: Ông Giuốc đanh mặc lễ phục - Tìm hiểu chi tiết