1. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 8

Đề cương ôn tập HKI môn Toán 8 (2020-2021)

Đề cương ôn tập HKII môn Toán 8 (2019-2020)

Đề cương HKII Toán (18-19).doc

2. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TOÁN LỚP 8

Trắc nghiệm Toán 8 (hk2).docx

3. BÀI GIẢNG TRÊN TRUYỀN HÌNH TOÁN LỚP 8 - HỌC KÌ II

PHẦN ĐẠI SỐ LỚP 8

Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

 
 

Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

 
 

HÌNH HỌC 8

Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

 
 

Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng

 
 

Bài 5: trường hợp đồng dạng thứ nhất

 
 

4. BÀI GIẢNG TOÁN LỚP 8 – HKII - THAM KHẢO

ĐẠI SỐ 8:

Bài 1: Mở đầu về phương trình

Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

Bài 4: Phương trình tích

Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương ( tiếp theo)

Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình ( luyện tập 1 )

Ôn tập chương 3 ( tiết 1)

Ôn tập chương 3 (tiết 2 )

Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

Bài 3: Bất phương trình một ẩn

Bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Ôn tập chương 4 ( Bất phương trình bậc nhất một ẩn )

HÌNH HỌC 8

Bài 1: Định lí Ta Lét trong tam giác

Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta lét

Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất của tam giác

Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai của tam giác

Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba của tam giác

Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Ôn tập chương 3 ( Hình học ) -Tam giác đồng dạng

Bài 1: Hình hộp chữ nhật

Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp theo)

Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật

Bài 4: Hình lăng trụ đứng

Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Bài 9: Thế tích hình chóp đều

Bài luyện tập - Thế tích hình chóp đều