1. ĐỀ CƯƠNG MÔN TIẾNG ANH LỚP 8

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HK1-MÔN TIẾNG ANH 6,7,8,9 (2019-2020).doc

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HK2-MÔN TIẾNG ANH 8 (2019-2020).doc

ÔN TẬP_HKII (NH 2018-2019).doc

2. BÀI GIẢNG MÔN ANH VĂN LỚP 8

UNIT 8: ENGLISH SPEAKING COUNTRIES Lesson 5. Skills 1

 

UNIT 9: NATURAL DISASTERS - LESSON 1

 

UNIT 9: NATURAL DISASTERS - LESSON 2

 
 

Unit 9: A first - aid course

VOCABULARY  

https://www.youtube.com/watch?v=GW4RsACKhBM

https://www.youtube.com/watch?v=lfBoNLGSqgQ

Unit 10: Recycling

VOCABULARY   

https://www.youtube.com/watch?v=6HUDtjAf3II

https://www.youtube.com/watch?v=UENfdITP4l8

Unit 11: Traveling around Vietnam

VOCABULARY 

https://www.youtube.com/watch?v=FtVtFeFM-zY

https://www.youtube.com/watch?v=BJJTa2P3WHo

Unit 12: A vacation abroad

VOCABULARY

https://www.youtube.com/watch?v=650x0W0uDhU

https://www.youtube.com/watch?v=m-PKVCuOKRc

Unit 13: Festivals

VOCABULARY

https://www.youtube.com/watch?v=9me-U1soKu8

https://www.youtube.com/watch?v=ouL3_kMmRaU

Unit 14: Wonders of the world

VOCABULARY

https://www.youtube.com/watch?v=7yigqhyP4Us

https://www.youtube.com/watch?v=gijOyVgGzc4

Unit 15: Computers

(GIẢM TẢI NĂM NAY)

https://www.youtube.com/watch?v=WxhaSn6putg

https://www.youtube.com/watch?v=BXMKlAdIgzk

Unit 16:  (GIẢM TẢI)