1. ĐỀ CƯƠNG MÔN SINH HỌC LỚP 8

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI - SINH 8 (2020-2021).doc

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKII - SINH 8 (2019-2020).doc

ÔN TẬP_HKII (NH 2018-2019).doc

2. BÀI GIẢNG MÔN SINH HỌC 8 - HỌC KÌ 2

Môn Sinh - Lớp 8 - Bài 39 - Bài tiết nước tiểu

Môn Sinh - Lớp 8 - Bài 40 - Vệ sinh bài tiết nước tiểu

Môn Sinh - Lớp 8 - Bài 41- Cấu tạo và chức năng của da

Môn Sinh - Lớp 8 - Bài 43 - Giới thiệu chung hệ thần kinh

Môn Sinh - Lớp 8 - Bài 46 - Trụ não, tiểu não và não trung gian

Môn Sinh - Lớp 8 - Bài 49 - Cơ quan phân tích thị giác

Môn Sinh - Lớp 8 - Bài 55 - Giới thiệu chung hệ nội tiết

Môn Sinh - Lớp 8 - Bài 56 - Tuyến yên, tuyến giáp

Môn Sinh - Lớp 8 - Bài 57 - Tuyến tụy, tuyến trên thận

Môn Sinh - Lớp 8 - Bài 58 - Tuyến sinh dục

Môn Sinh - Lớp 8 - Bài 59 -Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của tuyến nội tiết

Môn Sinh - Lớp 8 - Bài 60 - Cơ quan sinh dục nam

Môn Sinh - Lớp 8 - Bài 61- Cơ quan sinh dục nữ