LỚP 8 HỌC KÌ 2

Tiết 20: Vẽ theo mẫu - Vẽ chân dung ( tiết 1 )

Tiết 21: Vẽ theo mẫu - Vẽ chân dung ( tiết 2 )

https://www.youtube.com/watch?v=NiGKTC0xe0o

Tiết 22: Thường thức mĩ thuật - Sơ lược về mĩ thuật hiện đại phương tây từ TK XIX đến TK XX

Tiết 23:  Thường thức mĩ thuật - Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của trường phái hội hoạ ấn tượng

Tiết 24: Vẽ trang trí - Tranh cổ động ( tiết 1 )

Tiết 25: Vẽ trang trí - Tranh cổ động ( tiết 2 )

https://www.youtube.com/watch?v=Mcu3YrZ01aA

Tiết 26: Vẽ trang trí - Trang trí lều trại

https://www.youtube.com/watch?v=GJ1bcNuNXBA

Tiết 27: Vẽ theo mẫu - Tập vẽ dáng người ( tiết 1 )

Tiết 28: Vẽ theo mẫu - Tập vẽ dáng người ( tiết 2 )

https://www.youtube.com/watch?v=m23hwapWmD0

Tiết 29: Vẽ tranh - Minh họa truyện cổ tích ( tiết 1 )

Tiết 30: Vẽ tranh - Minh họa truyện cổ tích ( tiết 2 )

https://www.youtube.com/watch?v=wXNTy_FfAAA

Tiết 31: Vẽ theo mẫu  - Xé dán giấy lọ hoa và quả ( tiết 1 )

Tiết 32: Vẽ theo mẫu  - Xé dán giấy lọ hoa và quả ( tiết 2 )

https://www.youtube.com/watch?v=pceEqnroC4k

Tiết 33: Vẽ tranh - Đề tài tự chọn ( tiết 1 )

Tiết 34: Vẽ tranh - Đề tài tự chọn ( tiết 1 )