BÀI GIẢNG MÔN GDCD LỚP 8

Bài 15: Phòng ngừa các tai nạn vũ khí, chất cháy, nổ và các chất độc hại

 

Bai 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

 

Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

 

Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

 

Bài 19: Quyền tự do ngôn luận

 

Bài 20: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

Bài 21:  Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam