1. ĐẾ CƯƠNG VẬT LÍ 7

ĐỀ CƯƠNG HKI VẬT LÍ 7 (2020-2021).doc

ĐỀ CƯƠNG HKII VẬT LÍ 7 (2019-2020).doc

Đề cương Vật lí 7 (18-19).doc

2. TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 7

Trắc nghiệm Lí 7 (hk2).docx

3. BÀI GIẢNG VẬT LÝ 7

Bài 18: Hai loại điện tích

 

 

Bài 19: Dòng điện - Nguồn điện

 

 

Bài 20: Chất dẫn điện, chất cách điện và dòng điện trong kim loại
 
 

Bài Bài 21: Sơ đồ mạch điện và chiều dòng điện

 

 

Bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

 

 

Bài 24: Cường độ dòng điện
 
 

 

Bài 25: Hiệu điện thế

 

 

 

Bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện