I. ĐỀ CƯƠNG VĂN 7

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN NGỮ VĂN 7_HK1_NH 2020-2021.docx

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN NGỮ VĂN 7_HK2_NH 2019-2020.docx

ÔN TẬP_HKII (NH 2018-2019).docx

II. BÀI GIẢNG MÔN NGỮ VĂN - LỚP 7

PHẦN VĂN BẢN LỚP 7

1. Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

 

 

2. Tục ngữ về con người và xã hội

 

 

3. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (tiết 1)

 

 

4. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta  (tiết 2)

 

 

5. Sự giàu đẹp của tiếng Việt
 
 

6. Bài 21 Sự giàu đẹp của Tiếng Việt

 

 

7. Đức tính giản dị của Bác Hồ - Phạm Văn Đồng

 

 

8. Ý nghĩa văn chương Hoài Thanh

 

 

9. Sống chết mặc bay

 

 

10. Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu

 

 

11. Ca Huế trên sông Hương

 

 

12. Quan Âm Thị Kính - Nhân vật Thị Kính

 

 

 

PHẦN TIẾNG VIỆT - KHỐI 7

Rút gọn câu

https://youtu.be/b2PKGcCLSHo

Câu đặc biệt

https://youtu.be/2jPgmr4Ps1E

Thêm trạng ngữ cho câu (Tiết1)

 

 

Thêm trạng ngữ cho câu (Tiết2)

 

 

https://youtu.be/yUZJwedIaJQ

Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

 

 

Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu.

 

 

Liệt kê

https://youtu.be/MBpLPJlvFlA

Dấu chấm lửng, chấm phẩy, gạch ngang

https://youtu.be/FonK_IdyyRc

Ôn tập phần tiếng Việt

https://youtu.be/fXxjhBIuOsg

PHẦN TẬP LÀM VĂN LỚP 7

Tìm hiểu chung về văn nghị luận (P1)

https://youtu.be/sp-viOFUaK8

Đặc điểm của văn bản nghị luận (P1)

https://youtu.be/YhZJ7rDeNwE

Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận

https://youtu.be/kNyuUrQzQ9I

Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

https://youtu.be/sze8l3aLhcU

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 7

Tìm hiểu chung về văn nghị luận chứng minh (Tiết 1)

 

 

Luyện tập lập luận chứng minh (P1)| Rèn kĩ năng làm bài văn nghị luận

 

 

https://youtu.be/kpkUBdsCBME

Luyện tập viết đoạn văn chứng minh (P2)

https://youtu.be/RRe3QqBETS0

Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích

https://youtu.be/ZKAD8cowMFU

Cách làm bài văn lập luận chứng minh

 

 

Tìm hiểu chung về văn bản hành chính