1. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 7

Đề cương HKI môn Toán lớp 7 (2020-2021)

Đề cương HKII môn Toán lớp 7 (2019-2020)

Đề cương HKII môn Toán lớp 7 (2018-2019).doc

Trắc nghiệm Toán 7 (hk2).docx

2. BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 7

PHẦN ĐẠI SỐ LỚP 7

Ôn tập chương III - THỐNG KÊ

 

Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số

 

Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số

 

Bài 3: Đơn thức

 

Bài 4: Đơn thức đồng dạng

 

PHẦN HÌNH HỌC LỚP 7

Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

 

Ôn tập chương II - TAM GIÁC

 

Bài 8: Bài 9: Luyện tập các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông