MĨ THUẬT 7- HỌC KÌ 2

Tiết 21: Thường thức mĩ thuật - Mĩ thuật VN cuối thế kỉ XIX đến năm 1954

https://www.youtube.com/watch?v=FDQjoUXYzgA

Tiết 22: Thường thức mĩ thuật - Một số tác giả tác và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954

https://www.youtube.com/watch?v=rEL2EfZQvOs

Tiết 23: Vẽ trang trí - Trang trí đĩa tròn

https://www.youtube.com/watch?v=IezXKsoyZes

Tiết 24: Vẽ theo mẫu - Lọ hoa và quả ( tiết 1 ) 

Tiết 25: Vẽ theo mẫu - Lọ hoa và quả ( tiết 2 )

https://www.youtube.com/watch?v=kjuha4W-RGI

Tiết 26: Thường thức mĩ thuật - Vài nét về mĩ thuật Ý thời kỳ Phục  hưng

Tiết 27: Thường thức mĩ thuật - Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Ý thời kỳ Phục hưng.

https://www.youtube.com/results?search_query=MT+%C3%9D+TH%E1%BB%9CI+PH%E1%BB%A4C+H%C6%AFNG

Tiết 28: Vẽ trang trí -Trang trí đầu báo tường

https://www.youtube.com/watch?v=9Xt1acL3WxY

Tiết 29: Vẽ tranh - Đề  tài An toàn giao thông ( tiết 1 )

Tiết 30: Vẽ tranh - Đề  tài An toàn giao thông ( tiết 2 )

https://www.youtube.com/watch?v=HqNzaLeYCKs

Tiết 31: Vẽ trang trí – Trang trí tự do

Tiết 32: Vẽ tranh - Đề tài trò chơi dân gian ( tiết 1 )

Tiết 33: Vẽ tranh - Đề tài trò chơi dân gian ( tiết 2 )

https://www.youtube.com/watch?v=0wwZSmNY7vE

Tiết 34: Vẽ tranh – Đề tài hoạt động trong những ngày hè

https://www.youtube.com/watch?v=-9SDwsbW7Bo

Tiết 35: Trưng bày kết quả học tập