ĐỀ CƯƠNG MÔN ĐỊA LÍ LỚP 7

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI-MÔN ĐỊA LÍ 7 (2020-2021).doc

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKII-MÔN ĐỊA LÍ 7 (2019-2020).doc

ÔN TẬP_HKII (NH 2018-2019).doc

2. BÀI GIẢNG MÔN ĐỊA LÍ LỚP 7

Môn Địa lí - Lớp 7 - Bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực Châu Phi

https://youtu.be/SkPcyG6SBGE

Môn Địa lí - Lớp 7 - Bài 35: Khái quát Châu Mĩ

https://youtu.be/VD3JphrFsCg

Môn Địa lí - Lớp 7 - Bài 36: Thiên nhiên Bắc Mĩ

https://youtu.be/zuq4xsByNec

Môn Địa lí - Lớp 7 - Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ

https://youtu.be/tPh-3W04aAU

Môn Địa lí - Lớp 7 - Bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ

https://youtu.be/_UdVI8Yoe_E

Môn Địa lí - Lớp 7 - Bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ ( tiếp theo )

https://youtu.be/GjJabK25eQw

Môn Địa lí - Lớp 7 - Bài 40: Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp “ Vành đai Mặt Trời”

https://youtu.be/65on52WMLcY

Môn Địa lí - Lớp 7 - Bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ

https://youtu.be/6Gh6mxYfnUM

Môn Địa lí - Lớp 7 - Bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ(tt)

https://youtu.be/oTLW5xPQ41E

Môn Địa lí - Lớp 7 - Bài 43: Dân cư xã hội Trung và Nam Mĩ

https://youtu.be/AeUlMEk0DGY

Môn Địa lí - Lớp 7 - Bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ

https://youtu.be/PHVoxiDbxsM

Môn Địa lí - Lớp 7 - Bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ ( tt )

https://youtu.be/x5tLCohsYxE

Môn Địa lí - Lớp 7 - Bài 46: Thực hành: Sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây của dãy núi An-đét

https://youtu.be/cpr-4RrPaOo

Môn Địa lí - Lớp 7 - Bài 47: Châu Nam Cực – Châu lục lạnh nhất thế giới

https://youtu.be/cpr-4RrPaOo

Môn Địa lí - Lớp 7 - Bài 48: Thiên nhiên Châu Đại Dương

https://youtu.be/TcpVqSnBEz8

Môn Địa lí - Lớp 7 – Bài 49: Dân cư và kinh tế Châu Đại Dương

https://youtu.be/jsrnrP5_X0g

Môn Địa lí - Lớp 7 – Bài 50: Thực hành: Viết báo cáo về đăc điểm tự nhiên lớn Ô-xtrây-li-a

https://youtu.be/Ltl7F_FQS0c

Môn Địa lí - Lớp 7 – Bài 51: Thiên nhiên Châu Âu

https://youtu.be/btl-zSgaqx0

Môn Địa lí - Lớp 7 – Bài 52: Thiên nhiên Châu Âu(tt)

https://youtu.be/aSKJHuIxaKY

Môn Địa lí - Lớp 7 – Bài 53: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Châu Âu

https://youtu.be/YYFlWGDhTeg

Môn Địa lí - Lớp 7 – Bài 54: Dân cư, xã hội Châu Âu

https://youtu.be/_aA3vgKRWWg

Môn Địa lí - Lớp 7 – Bài 55: Kinh tế Châu Âu

https://youtu.be/zgo2bU-To2k

Môn Địa lí - Lớp 7 – Bài 56: Khu vực Bắc Âu

https://youtu.be/ZjfMd5DVyqk

Môn Địa lí - Lớp 7 – Bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu

https://youtu.be/bCftJwDFsfI

Môn Địa lí - Lớp 7 – Bài 58: Khu vực Nam Âu

https://youtu.be/H2zdpIqEMu4

Môn Địa lí - Lớp 7 – Bài 59: Khu vực Đông Âu

https://youtu.be/b4qxEMiKEGY

Môn Địa lí - Lớp 7 – Bài 60: Liên minh Châu Âu

https://youtu.be/0Vk07opZzR0

Môn Địa lí - Lớp 7 – Bài 61: Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế Châu Âu

https://youtu.be/EQ5APMTlcvo