MÔN ÂM NHẠC LỚP 7 HKII

 

Bài 5: (Tiết 21) Ôn TĐN Số 6. ANTT Một số thể loại bài hát

https://youtu.be/vFPiieTMpnY

Bài 6: (Tiết 22, 23,  24) Học hát: Khúc ca bốn mùa. Tập đọc nhạc số 7 “ Quê hương”. Âm nhạc thường thức.

https://youtu.be/6GljbKCXwZg

Tiết 25: Ôn tập

https://youtu.be/7d8WKa1Nb_A

Bài 7: (Tiết 27) Tập đọc nhạc số 8

https://youtu.be/SLMfV6Wuu0Y

Bài 7: (Tiết 28) ANTT nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi.

https://youtu.be/Y_sTV0xQa1Q