I. ĐỀ CƯƠNG VĂN 6

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN NGỮ VĂN 6_HK1_NH 2020-2021.docx

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN NGỮ VĂN 6_HK2_NH 2019-2020.docx

ÔN TẬP _HKII (NH 2018-2019).docx

II. BÀI GIẢNG MÔN NGỮ VĂN 6 

PHẦN VĂN BẢN LỚP 6

1. Bài học đường đời đầu tiên Tô Hoài

 

2. Văn bản "Sông nước Cà Mau"

 

 

3. Bài 20.1. Bức tranh của em gái tôi

 

 

4. Văn bản: Vượt thác (Võ Quảng)

 

 

5. Văn bản: Buổi học cuối cùng (An-Phông-Xơ Đô-Đê)

 

 

6. Đêm nay Bác không ngủ (Minh Huệ)

 

 

7. Lượm (Tố Hữu)

 
 

8. Cô Tô

 

 

9. Bài 26 - Cây Tre Việt Nam (Tiết 1)

 

 

10. Bài 26 - Cây tre Việt Nam (tiết 2)

 

 

11. Lao xao Duy Khán

 

 

12. Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử - Tìm hiểu chung

 
 

13. Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử - Tìm hiểu chung

 
 

14. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

 

 

15. Động Phong Nha

 
 

PHẦN TIẾNG VIỆT LỚP 6

1. Bài 1: Phó từ

 
 

2. Bài 2 (Tiết 78): So sánh (Tiết 1)

 
 

3. Bài 3 ( Tiết 86): So sánh (Tiết 2)

 
 

4. Bài 4: Soạn bài Nhân hóa

 
 

5. Bài 5: Ẩn dụ ngữ văn lớp 6

 
 

6. Bài 6: Soạn bài Hoán dụ ngữ

 
 

7. Bài 7: Các thành phần chính của câu

 
 

8. Bài 8: Bài giảng soạn bài Câu trần thuật đơn

 
 

9. Bài 9: Soạn bài Câu trần thuật đơn có từ là

 

10. Bài 10:  Bài giảng Câu trần thuật đơn không có từ là

 
 

11. Bài 11(Tiết 112): Soạn bài Câu trần thuật đơn có từ là

 
 

12. Bài 12: Soạn bài Chữa lỗi về chủ ngữ vị ngữ

 

13. Ôn tập dấu câu

 

PHẦN TẬP LÀM VĂN LỚP 6

1. Bài 1: Tìm hiểu chung về văn miêu tả

 
 

2. Bài 2 (Tiết 79- 80): Quan sát, tưởng tượng so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

 
 

3. Bài 3: Luyện nói quan sát, tưởng tượng so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

 
 

4. Bài 4 (Tiết 88): Phương pháp tả cảnh

 

5. Bài 5:  Phương pháp tả người

 

 

6. Bài 6: Luyện nói về văn miêu tả

 

 

7. Bài 7: Ôn tập văn miêu tả