1. ĐỀ CƯƠNG MÔN SINH HỌC LỚP 6

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI - SINH 6 (2020-2021).doc

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKII - SINH 6 (2019-2020).doc

ÔN TẬP_HKII (NH 2018-2019).doc

2. BÀI GIẢNG MÔN SINH HỌC 6 - HỌC KÌ 2

Bài 32: Các loại quả

 

 

 

Bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt

 

 

 

Bài 36: Tổng kết về cây có hoa

 

 

 

Bài 38: Rêu - Cây rêu

 

 

 

Bài 39: Quyết - Cây dương xỉ

 

 

Bài 40: Hạt trần - Cây thông

 

 

 

Bài 41: Hạt kín - Đặc điểm của thực vật Hạt kín

 

 

 

Bài 42: Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

 

 

 

Bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

 

 

 

Bài 45: Nguồn gốc cây trồng

 

 

 

Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

 

 

 

Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

 

 

 

Bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

 

 

 

Bài 50: Vi khuẩn

 

 

 

Bài 51: Nấm