LỚP 6 HỌC KỲ II

Tiết 19: Thường thức mĩ thuật - Tranh dân gian Việt nam

Tiết 20: Thường thức mĩ thuật – Giới thiệu một số tranh dân gian Việt nam

https://www.youtube.com/watch?v=8CwG1eSMIJo

Tiết  21: Vẽ theo mẫu - Mẫu có hai đồ vật ( tiết 1)

Tiết 22: Vẽ theo mẫu - Mẫu có hai đồ vật ( tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=QG_wbDbwsZU

Tiết 23: Vẽ tranh - Đề tài ngày tết và mùa xuân ( tiết 1 )

Tiết 24: Vẽ tranh - Đề tài ngày tết và mùa xuân ( tiết 2 )

https://www.youtube.com/watch?v=LIq0YwpfWng

Tiết 25: Vẽ trang trí - Kẻ chử in hoa nét đều

https://www.youtube.com/watch?v=teRiZzLpNtM

Tiết 26: Vẽ trang trí - Kẻ chữ in hoa nét thanh nét đậm

https://www.youtube.com/watch?v=xlbi6PxBBk4

Tiết 27: Vẽ tranh - Đề tài mẹ của em

https://www.youtube.com/watch?v=vioLmFcb-0w

Tiết 28:  Vẽ theo mẫu - Mẫu có hai đồ vật ( tiết 1)

Tiết 29: Vẽ theo mẫu - Mẫu có hai đồ vật ( tiết 2)  

https://www.youtube.com/watch?v=QG_wbDbwsZU

Tiết 30: Thường thức mĩ thuật - Sơ lược về MTTG thời kì cổ đại

Tiết 31: Thường thức mĩ thuật - Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật Ai Cập, Hi lạp, La Mã thời kỳ cổ đại .

https://www.youtube.com/watch?v=H7EcmPTpYVY

Tiết 32: Vẽ trang trí - Trang trí khăn đặt lọ hoa

https://www.youtube.com/watch?v=LQq5hewkIxw

Tiết 33-34: Kiểm tra học kì II -  Đề tài Quê hương em

https://www.youtube.com/watch?v=rjdvopzpsCc