1. ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ LỚP 6

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI-MÔN LỊCH SỬ 6 (2020-2021).doc

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKII-MÔN LỊCH SỬ 6 (2019-2020).doc

ÔN TẬP_HKII (NH 2018-2019).doc

2. BÀI G IANGR MÔN LỊCH SỬ LỚP 6

Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

 

 

 

Bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế( Giữa thế kỉ I- Giữa thế kỉ VI)

 

 

 

Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế( Giữa thế kỉ I- Giữa thế kỉ VI) ( tiếp theo)

 

 

 

Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân(542-602)

 

 

 

Bài 22: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân( 542-602) (tiếp theo)

 

 

 

Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các VII-IX

 

 

 

 Bài 24: Nước Cham- pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

 

 

Bài 25: Ôn tập chương III

 

Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

 

 

Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938