1. ĐỀ CƯƠNG MÔN ĐỊA LÍ LỚP 6

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI-MÔN ĐỊA LÍ 6 (2020-2021).doc

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKII-MÔN ĐỊA LÍ 6 (2019-2020).doc

ÔN TẬP_HKII (NH 2018-2019).doc

2. BÀI GIẢNG MÔN ĐỊA LÍ LỚP 6

Bài 15: Các mỏ khoáng sản

 

 

 

Bài 17: Lớp vỏ khí

 

 

 

Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí

 

 

 

Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa

 

 

Bài 21: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

 

 

 

Bài 23: Sông và hồ

 

 

Bài 24: Biển và đại dương

 

 

 

Bài 26: Đất, các nhân tố hình thành đất

 

 

 

Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất