MÔN ÂM NHẠC LỚP 6 HKII

 

Bài 5: (Tiết 21) Nhạc lí. Âm nhạc thường thức.

https://youtu.be/A9oNBmKEVmE

Bài 6: (Tiết 22) Học hát: Bài Ngày đầu tiên đi học

 https://youtu.be/xk3DA5gJ_wk

Bài 6: (Tiết 23) Ôn bài hát Ngày đầu tiên đi học,TĐN7

https://youtu.be/91RnxMxzLOg

Bài 6: (Tiết 24) Ôn tập bài hát : NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC Ôn tập tập đọc nhạc : TĐN SỐ 7 Âm nhạc thương thức : GIỚI THIỆU NHẠC SĨ MÔ – DA. https://youtu.be/z0FTCj6a4-k

Tiết 25: Ôn tập

https://youtu.be/_eGzFqftZjs

Bài 7: (Tiết 26, 27,  28) Học hát: Tia nắng hạt mưa. Tập đọc nhạc số 8. Tập đọc nhạc số 9 và Âm nhạc thường thức.

https://youtu.be/JnNQa73691U

Bài 8: (Tiết 29, 30, 31) Học hát: Hô la hê, Hô la hô.Tập đọc nhạc số 10. Âm nhạc  thường thức.

https://youtu.be/JnNQa73691U